Australia – kraj położony na półkuli południowej, obejmujący wschodnią część wyspy Tasmanii oraz wiele mniejszych wysp. Kraj ten liczy sobie ok. 23 mln mieszkańców. Największe miasta to Sydney (4,5 mln), Melbourne (4,3 mln) oraz Perth (1,9 mln). Australia jest monarchią konstytucyjną, gdzie panuje królowa Elżbieta II. Obok Wielkiej Brytanii i Kanady, należy do najstarszych państw świata. Pierwsze osadnictwo na terenie dzisiejszej Australii datowane jest na 42 tys. lat temu. Jednak dopiero epoka odkrywców przyniosła rozkwit tego regionu świata. W XVIII i XIX wieku odbywały się tu liczne podróże odkrywcze, a Australia zaczynała być postrzegana jako atrakcyjny cele podróży europejskich elit społecznych. Początek XX wieku to okres intensywnej inwestycji angielskiego biznesu na tym terenie oraz migracji ludności z Europy i Azji. Dziś Australia to kraj o stabilnej gospodarce i bardzo wysokim standardzie życia.

Australia – to kontynent położony na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku. Kraj ten składa się z kilku wysp, z których największa to Tasmania. Na australijskiej ziemi żyje kilka różnych narodowości, m.in. Aborygeni, Europejczycy oraz Azjaci. Historia Australii jest bardzo bogata, ponieważ od momentu jej odkrycia przez Europejczyków minęło już wiele lat. Pierwsze osadnictwo na tym kontynencie miało miejsce już ok. 40 tysięcy lat temu!

Australia – najmniejszy kontynent na świecie, położony na Oceanie Spokojnym między Azją i Ameryką Północną. Nazwa została nadana przez odkrywcę, Jamesa Cooka, od starożytnego cesarstwa austriackiego. Jest to kraj o ogromnych rozmiarach (6,8 mln km2) i bardzo zróżnicowanej florze i faunie. Największe miasta to Sydney (4 mln ludności) oraz Melbourne (4,2 mln).

Ziemia australijska była zamieszkana już przez Aborygenów – pierwszych mieszkańców kontynentu. Odkrycie Australii przez Europejczyków w 1606 r. spowodowało wielkie zmiany w życiu tubylców. Prowadzono tam liczne ekspedycje badawcze oraz handlowe. Europejczycy chcieli pozyskać dla siebie bogactwa naturalne tego kraju: minerały, zboże, futro kangurów itp. Początkowo spotykali oni opór Aborygenów ale później ich postawa uległa zmianie pod wpływem choroby (syfilis) przenoszonej przez Europejczyków. Poza tym Aborygeni musieli walczyć o swoje terytoria z nowymi osadnikami europejskimi, a także ze zmutowanymi psami domowymi introduced dog).

W 1770 r. Anglik James Cook dotarł do wybrzeży Australii i ustanowił formalne panowanie brytyjskie na tym terenie. Pierwsza stolica Australii – Sydney – powstała dopiero w 1788 r., gdy tu przybyli pierwsi osadnicy angielscy pod dowództwem Kapitana Arthur’a Phillipa. Rozwinęli on Plantacje Umeblowane (ang. Agricultural Settlement), czyli pierwsze europejskie farmacje na nowym kontynencie. Osadnictwo europejskie rozniosło się szybko po całym regionie i stopniowo coraz więcej Brytyjczyków osiedlało się na terenach dziś nazywanych Queensland, Nowa Południowa Walia czy Tasmania. W 1851 r., gdy obecnie istniejąca granica między Australią a Nowozelandią została oficjalnie ustanowiona, Strefa Przesiedleńczajacych Siennikowicz ludność nabrał Australijski statusu autonomicznego dominium Królestwa Wielkie Brytanii (anglii). W 1901 r., gdy Australia stała si ć jednym pa ń stwowym pod nazwa Commonwealth of Australia, a Kr ólestwo Wielkie Brytanii uleg ł o degradacji do roli dominium wewn ę trznogo (tzn . bez praw do reprezentacji na forum ONZ), Australia uzyska ł a pe ń sk ą suveranitet ę .

Wsp ó ł czesna historia Australii jest histori ą stabilizacji oraz dynamicznego rozwoju gospodarczo-spo ł ecznego . Kraj ten oparty jest na tradycyjnych warto ściach rodzinnych oraz silnym poczuciu patriotyzmu . Ludno ść Australii skupiona jest g ł ównie w miastach , co sprzyja integracji rasowej oraz eliminacji uprzedze ń wobec innych narod ó w . Wedle badania „The Social and Economic wellbeing of Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples 2014” przedstawionego przez Australian Institute of Health and Welfare , sytuacja materialna Aborygen ó w poprawia si ę systematycznie mimo licznych problem ó w spo ł eczno-ekonomicznych , jakich dotykaj ą one .

Australia – naród i historia

Geograficznie Australia to wyspa, położona na Oceanie Indyjskim. Ma powierzchnię 7 692 024 km². Jest największą wyspą na świecie. Ma również tak zwanego „domowego lewa”, czyli drugi co do wielkości kontynent (po Azji) położony na Pacyfiku. Większość Australijczyków mieszka w Sydney lub Melbourne.

Australijska historia sięga 1788 roku, kiedy dotarli tam pierwsi Europejczycy – Brytyjczycy. Początkowo zamieszkiwali ją przedstawiciele kilku ras: Europejczycy, Aborygeni oraz Chińczycy i Hindusi z Indii. Do dziś obok Anglików dominują w społeczeństwie Australijczyków dwie inne grupy etniczne: Aborygeni i Azjaci ( Chińczycy, Hindusi). Pierwsze osady europejskie narodziły się głównie ze względu na potrzebę poszerzenia granic Imperium Brytyjskiego oraz eksploatacji bogactw naturalnych Australii (głównie złota). Dopiero później europejscy osadnicy rozpoczynali uprawianie ziemi czy hodowlę bydła. Z biegiem czasu liczba Europejczyków stale maleje, natomiast liczebność Aborygenów oraz Azjatów stale rosna. Obecnie stanowi to ok. 24% populacji Australii.

Australia jako państwo powstała dopiero w 1901 roku, kiedy to stała się dominującym czynnikiem politycznym na Pacyfiku poprzez aneksję Nowej Gwinei i Papua Zachodniego oraz utrwaleniu swego panowania nad Jawajami. Jednak już pod koniec XIX w., dzięki temu, że była brytyjskim protektoratem, mogła swobodnie rozbudowywać handel ze światem zewnętrznym oraz swoje terytoria kolonialne. Dopiero od lat 60-tych XX w., po uchwaleniu przez australijski parlament autonomicznej konstytucji państwowej, Australia zaczyna samodzielnie decydować o sobie. Od tego momentu utrwala się jej pozycja międzynarodowa jako ważnego gracza regionu Pacyfiku oraz członka ONZ i APEC-u